Info

Tarieven

(contactloos) pinnen kan!
Behandeling Tarief
Basis pedicure behandeling€ 41,00
Pedicure behandeling risicovoet€ 41,00
Korte pedicurebehandeling (risico)voet€ 29,00
Meerprijs extra tijd per 15 min.€ 7,00
Screening risicovoet€ 30,00
Nagelreparatie (gelnagel), per nagel € 29,00
(Incl. behandeling)
Nagellak verwijderen € 4,00
Medische behandeling vallend onder wkkgz (vrijgesteld van btw!)
 
Massagetherapie
Voetreflex-plus Therapie (vrijgesteld van btw!)€ 68,00
Ontspanningsmassage€ 68,00
MEE therapie€ 68,00

Vergoedingen voetreflextherapie

Ik ben aangesloten bij de VBAG, een beroepsorganisatie voor therapeuten en de RBCZ, een overkoepelend Register voor therapeuten in de complementaire en natuurgeneeskundige gezondheidszorg. Hierdoor is het mogelijk om behandelingen door een groot aantal verzekeringsmaatschappijen (gedeeltelijk) te laten vergoeden.  U dient wel aanvullend verzekerd te zijn voor Natuurkundige / Alternatieve Geneeswijzen. Of die vergoeding ook voor u geldt, hangt af van uw zorgverzekeraar en de soort polis die u heeft. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen voor welke vergoeding u in aanmerking komt, of kijk op www.vbag.nl

 

Ontspanningsmassages en Meetherapie komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Controleer zelf uw huidige polisvoorwaarden om teleurstellingen te voorkomen. Om gebruik te maken van deze vergoeding heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig.

 

Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afzegt wordt de gereserveerde tijd u niet in rekening gebracht.

Certificering

Om mijn kwaliteit te kunnen waarborgen en geregistreerd te kunnen blijven volg ik regelmatig bij-/nascholing zodat ik up-to-date blijf van de nieuwste ontwikkelingen en eisen.

Behandelovereenkomst

 • Bij de voet is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënten en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst(WGBO) en de wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (WKKGZ) en regelgeving.
 • De cliënt verplicht zich middels het intake- anamneseformulier relevante informatie over uw gezondheid aan de therapeut te verstrekken. Ook medicijngebruik en eventuele zwangerschap dient te worden gemeld. Dit allemaal voor uw eigen welzijn en veiligheid. In een aantal gevallen is een aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.
 • Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts of specialist, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.
 • Indien er (open) wonden of andere letsels aanwezig zijn kan het zijn dat er niet kan worden over gegaan tot behandeling. Vervolg afspraken zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin schriftelijk toestemt.
 • Bij de voet verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
 • Behandeling alleen volgens afspraak. Dit kan zowel telefonisch, als per e-mail. Wanneer u een afspraak maakt, stemt u in met de algemene voorwaarden zoals op deze pagina staan vermeld.
 • Bij de voet heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.
 • Bij de voet is vanwege het beroep gebonden aan geheimhoudingsplicht(beroepsgeheim).
 • Met de verstrekte gegevens wordt vanzelfsprekend zorgvuldig omgegaan en alleen gebruikt voor de behandeling. Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden.Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
 • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • Bij de voet is verplicht een aansprakelijkheidsverzekering te hebben.
 • Behandelingen en producten dienen volgens de geldende tarievenlijst (zie informatie op de website) te worden voldaan direct na de behandeling.
 • Betalingswijze van de behandeling is op rekening, pin of contant.
 • Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW (uitgezonderd therapeutische en medische (wkkgz) behandelingen) Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.
 • Cadeaubonnen zijn niet in te wisselen voor contant geld en therapeutische behandelingen.
 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de beroepsvereniging en/of tot een onafhankelijk klachtenbureau.
 • Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Dit geld ook voor de hulpverlener.
 • Het is aan te  bevelen om bij eventuele klacht over de behandeling eerst een persoonlijk gesprek te hebben met de therapeut om samen tot een passende oplossing te komen. Indien het niet lukt tot een bevredigende oplossing te komen voor beide partijen dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van VBAG, klachtenprocedure provoet

Het dossier wordt conform wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.

Privacy verklaring

Bij de voet, Praktijk voor Voetreflexologie, Pedicure en Meetherapie, Gerrie Arts

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 Contactgegevens

https://www.bijdevoet.com

Adres: De Aalsvoorten 41 5443 CE Haps

Telefoonnummer: 06-11274391

Email: info@bijdevoet.com

 De persoonsgegevens

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medische dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • In geval van behandeling van kinderen: naam, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Polisnummer en naam ziektekostenverzekering
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, de vragenlijsten en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Informatie over je gezondheid en de voortgang van de behandelingen
 • Datum van het eerste contact en data van alle behandelingen

 Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van de betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bij de voet maakt gebruik van de volgende computerprogramma’s of – systemen: Google analytics , voor het volgen van de activiteiten op de website, zodat duidelijk is welke pagina’s het meest bezocht worden en of aanpassing van de website nodig is. Sohosted Webhosting B.V.  Programma voor podologen en pedicure, ( Podofile):  Verwachte gevolgen voor betrokkene: geen

Bewaarplicht persoonsgegevens

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De wettelijke bewaartermijn (volgens deWGBO) van cliëntdossiers is 20 jaar. Deze termijn geldt voor gegevens die verband houden met de gezondheid. Wij hanteren deze bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • NAW gegevens
 • Geboortedatum
 • Mailadres
 • Telefoonnummer
 • Polisnummer en naam ziektekostenverzekering
 • Datums van de behandelingen
 • Behandelverslagen

Gegevens inzien, wijzigen, doorsturen of ophalen
U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien en/ of te wijzigen en het medische dossier te laten verwijderen, door te laten sturen naar een andere behandelaar of op te halen. Indien een cliënt het medisch dossier wenst te laten verwijderen, door te laten sturen of op te halen dient hiervoor een schriftelijk verzoek te worden ingediend.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bij de voet  heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht.(beroepsgeheim). Dat houdt in dat zij in principe geen gegevens van cliënten mag delen of aan anderen mag verstrekken.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkerovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dit zijn een administratiekantoor, een bedrijf voor online software voor boekhouden en cliëntenregistratie (Podofile) en Sohosted Webhosting.

Bij de voet neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via:

https:// info@bijdevoet.com  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons 

Door een afspraak te maken gaat u akkoord en heeft u kennis genomen van de privacy en behandelovereenkomst van Bij de voet Praktijk voor Voetreflexologie, Pedicure en Meetherapie

Laatst aangepast: september 2023

Cadeaubon

Zoekt u een ontspannend en origineel cadeau voor iemand? Mensen zijn altijd in de weer en hebben maar zelden een uurtje echt voor zich zelf… Een Cadeaubon is leuk om te geven, maar ook leuk om te ontvangen.

Een cadeaubon is niet inwisselbaar op een therapeutische behandeling. Neemt u
hiervoor contact met mij op.

Covid-19

INFECTIEPREVENTIE PROTOCOL COVID-19
COVID-19 is nog steeds actief en hierdoor zijn er vanuit de overkoepelende
organisatie RBZC bepaalde spelregels opgesteld voor uw en mijn veiligheid.
De regels voor cliënten zijn:

Wanneer u vlak voor uw vertrek naar mijn praktijk op een van de volgende vragen JA antwoordt, dient onze afspraak geannuleerd te worden. Gedurende deze periode zullen bij annulering wegens onderstaande redenen geen kosten in rekening worden gebracht als binnen 24 uur voorafgaand aan de behandeling wordt geannuleerd.

De zes vragen zijn:
1. Heeft u nu Corona?
2. Heeft u nu huisgenoten met Corona?
3. Heeft u nu een of meerdere van de volgende verschijnselen, waarvan u geen
verklaring voor heeft (een verklaring bij niezen kan bijvoorbeeld hooikoorts
zijn): kuchen, niezen of hoesten, kortademigheid of koorts (vanaf 38°C)?
4. Heeft u huisgenoten met 1 van deze verschijnselen?
5. Bent u verplicht in thuisisolatie?
6. Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een beperking?

Heeft u alle vragen met NEE beantwoord dan gelden de volgende regels bij uw
bezoek aan de praktijk:
– Kom alleen naar de praktijk. Als u gebracht wordt zal uw begeleider buiten of
in de auto moeten wachten.
– Kom op tijd, maar niet te vroeg. Komt u te vroeg dan kunt u buiten wachten
onder de overkapping.
– Neem zo min mogelijk spullen mee en stop uw spullen weg in uw tas of
jaszak.

– Desinfecteer uw handen zorgvuldig met de handgel dat in wachtruimte staat.
– Indien mogelijk blijf staan in het wachtruimte.
– Het toilet is tijdelijk niet in gebruik.
– Hou, zover dit mogelijk is, rekening met de 1,5 meter afstand.
– Na iedere client wordt de praktijk gelucht en worden contactpunten zoals
deurklinken, massagetafel en armleuningen, stoelen met desinfecterend
middel schoongemaakt. Raak zo min mogelijk aan in de praktijk.
– Neem een eigen flesje water mee voor tijdens het consult.
– Neem eigen papieren zakdoeken mee.
– Neemt 1 of 2 grote badhanddoek(en) mee en, indien nodig, een kussen voor
uw hoofd.

Klachten en geschillen

In het contact met mijn cliënten gelden de bepalingen, beroepscode en klachtenregeling van de VBAG en de RBCZ/TCZ
BENT U TEVREDEN ZEGT HET VOORT!!

Bent u niet tevreden, laat het me weten. Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken en samen naar een oplossing te zoeken. Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij de formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. Ik als therapeut, heb het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir. (Quasir.nl)

Voor meer informatie kijkt u op de website van de beroepsvereniging: Voetreflextherapievbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/
Pedicurehttps://mijn.provoet.nl/consumenten/klachten

Cookies

Wij gebruiken enkel functionele cookies die vereist zijn voor de werking van de site.
Verder worden er geen gegevens opgeslagen.