Info

Tarieven

(contactloos) pinnen kan!
Behandeling Tarief (incl. 21% btw)
Basis pedicure behandeling€ 37,00
Pedicure behandeling risicovoet€ 37,00
Korte pedicurebehandeling (risico)voet€ 26,00
Meerprijs extra tijd per 15 min.€ 6,00
Screening risicovoet€ 23,00
Nagelreparatie (gelnagel), per nagel € 26,00
(Incl. behandeling)
Nagellak verwijderen € 3,00
 
Voetreflexmassage (±60 min) € 52,00
Eerste consult + intake behandelplan € 75,00
Korte voetreflexmassage (±30 min) € 37,00
An Shen massage (hoofd/nek/schouder/rug ±60 min) € 52,00
Combinatiemassage (±60 min)€ 60,00
  
MEE therapie (±60/90 min) € 75,00
Lichaamsgerichte therapie € 75,00

Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afzegt wordt de gereserveerde tijd u niet in rekening gebracht.

Certificering

Om mijn kwaliteit te kunnen waarborgen en geregistreerd te kunnen blijven volg ik regelmatig bij-/nascholing zodat ik up-to-date blijf van de nieuwste ontwikkelingen en eisen.

Behandelovereenkomst

 • Bij de voet is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënten en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst(WGBO) en de wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (WKKGZ) en regelgeving.
 • De cliënt verplicht zich middels het intake- anamneseformulier relevante informatie over uw gezondheid aan de therapeut te verstrekken. Ook medicijngebruik en eventuele zwangerschap dient te worden gemeld. Dit allemaal voor uw eigen welzijn en veiligheid. In een aantal gevallen is een aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.
 • Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts of specialist, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.
 • Indien er (open) wonden of andere letsels aanwezig zijn kan het zijn dat er niet kan worden over gegaan tot behandeling. Vervolg afspraken zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin schriftelijk toestemt.
 • Bij de voet verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
 • Behandeling alleen volgens afspraak. Dit kan zowel telefonisch, als per e-mail. Wanneer u een afspraak maakt, stemt u in met de algemene voorwaarden zoals op deze pagina staan vermeld.
 • Bij de voet heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.
 • Bij de voet is vanwege het beroep gebonden aan geheimhoudingsplicht(beroepsgeheim).
 • Met de verstrekte gegevens wordt vanzelfsprekend zorgvuldig omgegaan en alleen gebruikt voor de behandeling. Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden.Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
 • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • Bij de voet is verplicht een aansprakelijkheidsverzekering te hebben.
 • Behandelingen en producten dienen volgens de geldende tarievenlijst (zie informatie op de website) te worden voldaan direct na de behandeling.
 • Betalingswijze van de behandeling is op rekening of contant.
 • Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.
 • Cadeaubonnen zijn niet in te wisselen voor contant geld.
 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de beroepsvereniging en/of tot een onafhankelijk klachtenbureau.
 • Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Dit geld ook voor de hulpverlener.

Het dossier wordt conform wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard.

Privacy verklaring

Bij de voet, Praktijk voor Voetreflexologie, Pedicure en Meetherapie, Gerrie Arts

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 Contactgegevens

https://www.bijdevoet.com

Adres: De Aalsvoorten 41 5443 CE Haps

Telefoonnummer: 06-11274391

Email: info@bijdevoet.com

 De persoonsgegevens

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medische dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • In geval van behandeling van kinderen: naam, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Polisnummer en naam ziektekostenverzekering
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, de vragenlijsten en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Informatie over je gezondheid en de voortgang van de behandelingen
 • Datum van het eerste contact en data van alle behandelingen

 Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van de betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bij de voet maakt gebruik van de volgende computerprogramma’s of – systemen: Google analytics , voor het volgen van de activiteiten op de website, zodat duidelijk is welke pagina’s het meest bezocht worden en of aanpassing van de website nodig is. Sohosted Webhosting B.V.  Programma voor podologen en pedicure, ( Podofile):  Verwachte gevolgen voor betrokkene: geen

Bewaarplicht persoonsgegevens

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De wettelijke bewaartermijn (volgens deWGBO) van cliëntdossiers is 15 jaar. Deze termijn geldt voor gegevens die verband houden met de gezondheid. Wij hanteren deze bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • NAW gegevens
 • Geboortedatum
 • Mailadres
 • Telefoonnummer
 • Polisnummer en naam ziektekostenverzekering
 • Datums van de behandelingen
 • Behandelverslagen

 

 Delen van persoonsgegevens met derden

Bij de voet  heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht.(beroepsgeheim). Dat houdt in dat zij in principe geen gegevens van cliënten mag delen of aan anderen mag verstrekken.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkerovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dit zijn een administratiekantoor, een bedrijf voor online software voor boekhouden en cliëntenregistratie (Podofile) en Sohosted Webhosting.

Bij de voet neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via:

https:// info@bijdevoet.com  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons 

Door een afspraak te maken gaat u akkoord en heeft u kennis genomen van de privacy en behandelovereenkomst van Bij de voet Praktijk voor Voetreflexologie, Pedicure en Meetherapie

Opgesteld mei 2018

Cadeaubon

Zoekt u een ontspannend en origineel cadeau voor iemand? Mensen zijn altijd in de weer en hebben maar zelden een uurtje echt voor zich zelf… Een Cadeaubon is leuk om te geven, maar ook leuk om te ontvangen.

Informeer naar de mogelijkheden